Polityka prywatności - Świadomość QUANTUM 2.0

Polityka prywatności

Duchowość Kwantowa szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności.

 

Poniżej znajdują się informacje na temat tego w jaki sposób gromadzone są, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach strony www.duchowoscquantum.pl i jej podstron https://relacje.duchowoscquantum.pl, https://szkolenie.duchowoscquantum.pl, https://ebook.duchowoscquantum.pl, https://webinar.duchowoscquantum.pl oraz  https://duchowoscquantumpl.elms.pl oraz uczestników kursów i warsztatów, a także w jaki sposób dbamy o ochronę ich danych osobowych.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób  korzystających z usługi formularza kontaktowego, rezerwując miejsce na szkoleniu, kursie, warsztacie poprzez formularz online lub pobierając matreiały ze strony www.duchowoscquantum.pl i jej podstron https://relacje.duchowoscquantum.pl, https://szkolenie.duchowoscquantum.pl, https://ebook.duchowoscquantum.pl, https://webinar.duchowoscquantum.pl oraz https://duchowoscquantumpl.elms.pl 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony  www.duchowoscquantum.pl i jej podstron https://relacje.duchowoscquantum.pl, https://szkolenie.duchowoscquantum.pl, https://ebook.duchowoscquantum.pl, https://webinar.duchowoscquantum.pl oraz https://duchowoscquantumpl.elms.pl 

Administratorem danych osobowych jest firma Duchowość Kwantowa Magdalena Mleczkowska, Paweł Sado S.C. 

Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu www.duchowoscquantum.pl i jego podstronachhttps://relacje.duchowoscquantum.pl, https://szkolenie.duchowoscquantum.pl, https://ebook.duchowoscquantum.pl, https://webinar.duchowoscquantum.pl oraz https://duchowoscquantumpl.elms.pl  zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika  jest niezbędne dla skorzystania z usługi „Rezerwuj Miejsce”, „Kup bilet”, „Zapisz się na darmowe szkolenie”, „Zapisz się na warsztat”, „Pobierz”, formularz kontaktowy, ankiety, czy pobrania matreiałów ze strony www.duchowoscquantum.pl i jej podstron https://relacje.duchowoscquantum.pl, https://szkolenie.duchowoscquantum.pl, https://webinar.duchowoscquantum.pl, https://ebook.duchowoscquantum.pl.

Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Duchowość Kwantową wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania usługi.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez firmę Duchowość Kwantowa Magdalena Mleczkowska, Paweł Sado S.C. za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników strony internetowej, w szczególności w ramach wykonywania usługi „Rezerwuj Miejsce”, „Kup bilet”, „Zapisz się na darmowe szkolenie”, „Zapisz się na warsztat”, „Pobierz”, formularz kontaktowy, ankieta, pobieranie matreiałów ze strony.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych do firmy Duchowość Kwantowa Magdalena Mleczkowska, Paweł Sado S.C. w ramach ww. usług. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług  dostępnych na stronie www.duchowoscquantum.pl i jej podstron https://relacje.duchowoscquantum.pl, https://szkolenie.duchowoscquantum.pl, https://ebook.duchowoscquantum.pl, https://webinar.duchowoscquantum.pl oraz https://duchowoscquantumpl.elms.pl  może się zwrócić bezpośrednio do administratora z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając stosowny e-mail o rezygnacji na adres: [email protected]

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim. 

Pliki Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp do plików cookies poprzez przeglądarkę internetową swojego urządzenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących Polityki Prywatności oraz korzystania z usług Duchowości Kwantowej proszę o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]